Convocatòries / Convocatorias

L'inscripció a qualsevol oposició es pot realitzar a través del portal o físicament, seguint les instruccions indicades en les bases. /
La inscripción a cualquier oposición se puede realizar a través del portal o físicamente, siguiendo las instrucciones indicadas en las bases.

Convocatòria / Convocatoria Denominació / Denominación Data tancament inscripció / F. cierre inscripción SubGrup / SubGrupo
04/2019 Traductor-corrector 7/26/2019 A1
03/2019 Ayudantes de auditoría de la UASI 7/26/2019 A2
02/2019 Ayudante de Auditoría de Corporaciones Territoriales y otros entes públicos 7/26/2019 A2
01/2019 Técnico de Auditoría de Corporaciones Territoriales y otros entes públcos 7/26/2019 A1